GIỚI THIỆU HAPPY DIAMONDS

CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY DIAMONDS là công ty lớn nhất Việt Nam chuyên tổ chức các hội thảo, khóa học về Dạy Con Bằng Tiềm Thức, Dạy con Đa Ngôn Ngữ, Du Học, kinh doanh, đầu tư, Coach và làm giàu toàn Cầu. Các chương trình hội thảo, khóa học do Happy Diamonds tổ chức mang tính ứng dụng thực tế cao, dễ dàng thực hiện trong đời sống thường ngày để tạo ra kết quả Đột phá

Happy Diamonds là công ty đầu tiên tổ chức các chương trình đào tạo Đa Ngôn Ngữ bằng Tiềm Thức tại Việt Nam. Các chương trình hội thảo khóa học của Happy Diamonds giúp Bậc phụ huynh nuôi dạy con trở thành Thiên Tài dễ dàng, Tạo cho con nền tảng tương lai vững chắc, thịnh vượng. Đồng thời chính họ áp dụng Sức mạnh Tiềm Thức vào các lĩnh vực trong cuộc sống nâng cao doanh thu, lợi nhuận – nâng cao kinh nghiệm kinh doanh đầu tư, quản lý mối quan hệ và tài chính cá nhân, nâng cao chỉ số thông minh tài chính để đạt được sự giàu có hơn nữa trong cuộc sống.

SỨ MỆNH
Happy Diamonds cung cấp những kiến thức về Tiềm Thức giúp cho con trẻ nói được 6 ngôn ngữ trước 6 tuổi. Thay đổi nhận thức một thế hệ khả năng học tập được nâng cao. Cùng nhau áp dụng sức mạnh Tiềm Thức trong kinh doanh, đầu tư, tài chính để giàu sang, thịnh vượng trở thành Công Dân Toàn Cầu.

DỊCH VỤ
Happy Diamonds chuyên:
– Tổ chức các khóa học ngắn ngày hướng dẫn cho nhiều người học hiểu áp dụng Cài đặt tiềm thức vào cuộc sống.
– Tổ chức cho con trẻ tham gia những khóa học ngoại ngữ tại Trường Đa Ngôn Ngữ Happy Diamonds.

  • – Tổ chức Trại huấn luyện trong nước và nước ngoài về Đa Ngôn Ngữ, kinh doanh, đầu tư và tài chính thông qua các đối tác là các tổ chức đào tạo nước ngoài. Đồng thời hướng nghiệp & hỗ trợ du học

– Cung cấp dịch vụ và sản phẩm hỗ trợ khách hàng tự học (CD, sách, khóa học hỗ trợ,…)
– Cung cấp dịch vụ hỗ trợ trị liệu Dấu ấn tiềm thức cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu